..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zasady naboru

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, urodzonych w drugiej połowie roku 2008 oraz z rocznika 2009 do zgłaszania dzieci do klasy pierwszych w roku szkolnym 2015/2016.

Formularz zgłoszenia   można pobrać w sekretariacie szkoły przy ulicy Lompy 17 w godzinach   7:30 – 15:30; lub z „Procedury rekrutacji” znajdującej się na stronie internetowej szkoły: http://www.sp37.siteor.pl/