..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

- Księga inwentarzowa.
- Rejestr pracowników.
- Ewidencja dochodów i wydatków.
- Rejestr zamówień publicznych.
- Księga uczniów.
- Księga druków ścisłego zarachowania.
- Ewidencja akt osobowych pracowników.
- Ewidencja dokumentacji szkolnej.
- Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
- Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
- Rejestr korespondencji.
- Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
- Rejestr upoważnień.
- Rejestr skarg i wniosków.

Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.