..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

mgr Grażyna Kasza

( edukacja wczesnoszkolna, religia, surdopedagog )

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków :  poniedziałek 14:30 - 15:30
                                                                  wtorek  7:30 - 08:00

 

 

 

Wicedyrektor Szkoły

mgr Monika Chwastowska

( filologia angielska, surdopedagog, oligofrenopedagog )

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  :  poniedziałek 7:30 - 8:00       
                                            środa   14:30 - 15:30