..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla grupy 46 dzieci z klas V-VII, w tym uczniów z wadami słuchu wraz z 4 opiekunami Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach na rzecz projektu „Umiem więcej, mogę więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 37

Im. Ks. Jana Twardowskiego

40-038 Katowice

Tel. 32 2564617

Szkola-37@katowice.home.pl

Płatnik:

Urząd Miasta Katowice

Przedmiotem zamówienia publicznego jest organizacja wycieczek dla grupy 46 dzieci z klas V-VII, w tym uczniów z wadami słuchu, wraz z 4 opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach na rzecz projektu „Umiem więcej, mogę więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Harmonogram realizacji zamówienia

  1. Dwudniowa wycieczka autokarowa „Dolina Baryczy”
  2. Dwudniowa wycieczka autokarowa do Bochni.
  3. Jednodniowa wycieczka autokarowa do Rezerwatu Przyrody „Łężczok”
  4. Jednodniowa wycieczka autokarowa w „Dolinę Karpia” – Stawy Zatorskie
  5. Jednodniowa wycieczka pociągiem do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.

 Termin realizacji wycieczek:

Od 26 marca do 14 czerwca 2019 r. z wyłączeniem 15 do 23 kwietnia oraz 20 maja do 5 czerwca.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11 marca 2019 r.:

- drogą mailową na adres szkola-37@katowice.home.pl

- osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 do 15.30

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu)

Ocena ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium:

70% - cena, 30% - atrakcyjność wycieczek

Dodatkowo:

- płatność za wycieczki na jednej zbiorczej fakturze z odroczonym terminem płatności po zakończeniu usługi.


Data wytworzenia: 2019-02-25 18:03 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2019-02-25 18:03 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-25 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz